Về Chúng Tôi

Công ty cổ phần tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ giao thông vận tải (CAST), tiền thân là Công ty Tư vấn và Ứng dụng Khoa học công nghệ giao thông vận tải 100% vốn nhà nước thuộc trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải, được thành lập theo quyết định số 2294/1999/QĐ-BGTVT ngày 03/09/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  • Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI;  
  • Tên giao dịch bằng tiếng Anh: CONSULTANT AND APPLICATION SCIENTIFIC TECHNOLOGY OF TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY;
  • Tên công ty viết tắt tiếng anh “CAST., JSC “;