SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

Tuyên bố sứ mệnh:

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (CAST) là công ty chuyên về lĩnh vực đào tạo, thiết kế, triển khai thi công lắp đặt, bảo dưỡng, khai thác những công trình, những hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, tàu biển, công trình ngoài khơi, dàn khoan, công trình nổi…lớn và quan trọng trong nước cũng như quốc tế.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, CAST phấn đấu trở thành một công ty lớn, đa ngành nghề trong lĩnh vực giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan, đảm bảo uy tín, chât lượng các công trình tốt nhất và tạo được mối liên hệ thân thiết, hài hòa với tất các đối tác trong và ngoài nước.

Mục tiêu chất lượng:

Với đội ngũ lãnh đạo, nhân viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm vì vậy CAST phấn đấu trở thành công ty đào tạo, thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các hoạt động, các công trình trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và đặc biệt là ngành Hàng hải nói riêng lớn mạnh, uy tín và chất lượng mang tính toàn cầu.